.

Kamawan Dojo

.

D O J O

  • Dojo is de plaats van de weg waar we oefenen om opgedane inzichten aan den lijve te ondervinden en werkelijk te beleven, voorbij mooie woorden; waarmee we dan ook ons bewustzijn trainen om aan de slag of op weg te kunnen gaan in het dagelijkse leven.
  • Elke les is dus een levensles.
  • Dojo is de Japanse term voor 'school', en komt zeker in geval men spreekt over Krijgskunsten, van de Chinese term: dao chang.